Få hjælp fra bedemanden til bisættelse i Randers

Få hjælp fra bedemanden til bisættelse i Randers

Når et kært familiemedlem eller en nær ven går bort, står de efterlevende ikke udelukkende tilbage med en overvældende sorg og et stort savn. I kølvandet på et dødsfald vil der som oftest være en del teknikaliteter og praktiske gøremål, som skal afvikles, førend livet for alvor kan gå videre. Og disse er ofte den tungeste opgave i forbindelse med familiemedlemmets eller vennens bortgang.

Når man står midt i den sværeste tid i sit liv, kan det være virkelig vanskeligt samtidig at skulle tage stilling til begravelses- eller bisættelses arrangementet, når der også er et dødsbo, som skal vurderes og ryddes, arv og gæld, som skal fordeles, og en masse andre løse ender, som skal samles op. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at det faktisk er muligt at få praktisk hjælp og støtte til alle disse opgaver.

Lad bedemanden hjælpe med alt omkring bisættelse

Lige som du kan få en specialiseret advokat til at hjælpe med de arveretslige spørgsmål, og en professionel marskandiser til at assistere med afvikling af den bortgangnes jordiske gods, kan du hos din bedemand søge bistand til alt, hvad der har med begravelse, urne nedsættelse, askespredning og arrangementerne omkring dette, at gøre. Der er mange, som stadig tror, at en bedemand kun hjælper med at få den døde lagt i kiste og transporteret til kapellet. Denne opgave er selvfølgelig også bedemandens – men der ud over kan han eller hun være til stor hjælp på mange andre områder.

Din bedemand forestår gerne kontakten til kirkegårds kontoret og præsten, hvis den afdøde har ønsket en gejstlig bisættelse. I modsat fald kan bedemanden hjælpe med at arrangere en alternativ afskeds ceremoni. Og så kan bedemanden tilmed hjælpe med at indhente begravelseshjælp fra kommunen og fra private sygesikringer.

Du kan læse meget mere om bisættelse i Randers på per-wraa.dk